Zadanie1 PROSZE Z OBLICZENIAMI!!!

a) POWIERZCHNIA skrzydeł much wynosi ok. 0,13 cm² .Ile to minimetrów kwadratowych

b)skrzydeła samolotu Boeing 747 B mają powierzchnie 511 m² Ile to arów?zadanie2 PROSZE Z OBLICZENIAMI!!!

A) powierzchnia Polska wynosi 312 683 km² , a liczba ludności- okolo 38,2 mln. Ile hektarów powierzchni przypada na jednego mieszkańca2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:32:35+01:00
A)0,13 cm²=13 mil²
b)511 m²=5,11 ar

2
312 683km²=31268300 ha

38 200 000÷31268300=1,22 os/ha
4 4 4
2009-12-16T17:32:54+01:00
Zad.1
a) 0,13cm² = 13 mm²
b) 511m² = 5,11 ar

Zad.2
a) 312 683 km² = 31268300 ha
ludność - 38,2 mln
31268300 ha: 38,2 mln = 0,81ha ( na jednego mieszkańca)
4 5 4