DO ZADAŃ MAJĄ BYĆ OBLICZENIA.
1) jeśli x+y= 12 i x²+ y²=126, to x*y ma wartość:
a.9
b.10
c.11
d.13
2)długość boków trójkąta równoramiennego to x oraz 2x +1, gdzie x>0. Obwód tego trójkąta wynosi:
a.4x
b.4x+1
c.5x+1
d.5x+2
3)Jeden kwadrat ma bok długości x(x>o) a drugi bok o 2 jednostki dłuzszy. Które z wyrażeń opisuje asumę pól tych kwadratów?
a.2x² + x + 2
b.x²+2
c.2x²+4x+4
d.2x²+3x+4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:30:58+01:00
1) A
(x+y)² = x² + 2xy + y²=x²+y²+2xy=126+2xy
(x+y)²=12²=144
144=126+2xy
18=2xy
xy=9

2)B i D
*2x+2x+1=4x+1 gdy x to bok ramienia
*x+4x+2=5x+2 gdy x to bok podstawy

3) C
x²+[2+x]²=x²+4+4x+x²=2x²+4x+4