1.Aby poruszyć sanie o masie 980N, trzeba działac na nie siła F1= 300N. Do przesuniecia sań wystarczy F2 =120 N. Oblicz wspolczynnik tarcia statyczengo i kinetycznego.

2.Krązek hokejowy porusza sie 10m/s i zatrzymal sie po przybyciu s=50m. Oblicz wspolcznnik tarcia krazka na lod.

PROSZE O POMOC!! ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T18:36:42+01:00
ZAD.1
Aby to zadanie obliczyc korzystamy ze wzoru f= T/N, gdzie
f to współczynnik tarcia oraz ze wzoru N = P = m . g

T = 300 N (siła tarcia posuwistego)
N = 120 N (siła dociskająca powierzchnię)
m= 980N = 98 kg
g=10m/s2

f1= 300/ 98 * 10 = 0,3
współczynnik tarcia dynamicznego wynosi 0,3 (jest to liczba niemianowana, czyli jej jednostka jest równa 1).

f2= 120/ 98 * 10 = 0,1
współczynnik tarcia statycznego wynosi 0,1 (jest to liczba niemianowana, czyli jej jednostka jest równa 1).