Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:29:17+01:00
Okres republiki w starożytnym Rzymie przypada na koniec VI w. pne. do I w. pne. Republika to ustrój polityczny oparty na szerokim zapleczu społecznym. Kryzys społeczno – polityczny w II w. pne. doprowadził do powstania Cesarstwa Rzymskiego pod rządami Oktawiana Augusta, które przetrwało do 476 r. ne.
Społeczeństwo rzymskie w okresie wczesnej republiki dzieliło się na patrycjuszy (arystokracja), do których należały dobra ziemskie i najwyższa władza polityczna oraz plebejuszy, czyli pozostałych mieszkańców państwa. Sytuacja plebejuszy była bardzo trudna, mieli utrudniony dostęp do ziemi, nie mogli piastować urzędów państwowych. W 494 r. pne. plebejusze ogłosili powstanie swojego niezależnego państwa na wzgórzu Awentyn, zmuszając tym samym patrycjuszy do ustępstw, gdyż w tym czasie Rzym prowadził wojny z sąsiednimi plemionami, a plebejusze stanowili podstawę armii. Utworzono urząd trybuna ludowego, który miał chronić interesy plebsu. Ważnym wydarzeniem było również spisanie prawa XII tablic w 450 r. pne., co eliminowało dotychczasową dowolność interpretacji przepisów przez arystokrację. Następnie plebejusze wywalczyli prawo do piastowania urzędu konsula. Walka stanów miała ogromne znaczenie w procesie kształtowania się ustroju państwa rzymskiego, który w rezultacie okazał się kompromisem między patrycjuszami a plebejuszami.
1 1 1