Na podstawie doświadczenia zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.

Uczeń przygotował 4 zestawy doświadczalne.Do 4 słoików wlał tyle samo wody i włożył jednakowej długości gałązki trzykrotki.Na powierzchnię wody w każdym słoiku wlał niewielką ilość oleju, aby ograniczyć parowanie.Zestawy umieścił w miejscach o takim samym oświetleniu , ale o różnej temperaturze-odpowiednio w 15,20,25 i 30 stopni C.Po upływie czterech godzin porównał poziom wody w słoikach .

W tym doświadczeniu uczeń badał wpływ....
temperatury na proces fotosyntezy .
ilości wody na proces oddychania.
temperatury na proces transpiracji.
ilości wody na proces fotosyntezy.

1

Odpowiedzi

2009-12-16T21:33:54+01:00
Temperatury na proces transpiracji.
54 4 54