Odpowiedzi

2009-09-11T19:45:19+02:00
Analiza SWOT/TOWS
Słabe strony:
- brak koordynacji działań
- niskie kwalifikacje pracowników
- niska jakość taboru
- brak doświadczenia

Mocne strony:
- duży obszar działań
- bogaty asortyment
- dobrze wykwalifikowany personel
- duże doświadczenie