Odpowiedzi

2009-12-16T17:30:49+01:00
Atomy mają bardzo małe rozmiary. Masy atomów wyrażone w gramach przyjmują wartości
rzędu 10-²³. Masę atomową wyraża się w atomowych jednostkach masy . Masę cząsteczkową wyraża się w unitach .
20 4 20
2009-12-16T17:30:26+01:00
Atomy mają bardzo MAŁE rozmiary. MASY atomów wyrażone w gramach przyjmują wartości
rzędu 10-²³. Masę atomową wyraża się w ATOMOWYCH JEDNOSTKACH MASY. Masę cząsteczkową wyraża się w UNITACH .
13 4 13