Odpowiedzi

2009-04-01T12:34:21+02:00
Masa atomowa wapnia wyrazona w atomowych jednostkach masy u wynosi 40,08 u. Masa atomu jest to bezwzgledna wartosc w gramach.

1u - 1,66 × 10⁻²⁴ g
40,08u - x

x= 66,533 × 10⁻²⁴ g
12 2 12