Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T18:27:00+01:00
A) {x+2y=-2
{2x-y=1

(x= -2 - 2y
(2(-2-2y)-y = 1

(x= -2-2y
(-4-4y=1

(x=-2-2y
(-4y=-3 /:-4

(x=-2-2y
(y=3/4

(x=-2- 2*3/4
(y=3/4

(x=-2-1,5
(y=3/4

(x=-3,5
(y=3/4

b) {x+4y=-2
{3-8y=10

(4y=-2 - x
(3 - 2*(-2-x) =10

(4y = -2-x
(3 + 4 +2x = 10

(4y = -2-x
(2x = 7 /:2

(4y=-2-x
(x=3,5

(4y=-2-3,5 /:4
(x=3,5

(y= - 1 3/8
(x=3,5

c) {x+2y=3
{-2x+y=0

(x= 3-2y
( -2(3-2y) +y =0

(x= 3-2y
(-6 + 4y + y=0

(x= 3-2y
(5y=6/:5

(x= 3-2y
(y=1 1/5

(x=3/5
(y= 1 1/5


d) {2x+y=9
{5x-4y=3

(y=9-2x
(5x-4(9-2x)=3

(y=9-2x
(5x-36+8x=3

(y=9-2x
(13x=39 /:13

(y=9-2y
(x=3

(y=3
(x=3

e) {3x-2y=5
{2x-y=4

(3x-2y=5
(-y=4-2x /:(-1)

(3x-2y=5
(y=-4+2x

(3x-2(-4+2x)=5
(y=-4+2x

(3x+8-4x=5
(y=-4+2x

(-x=-3 /:(-)
(y= -4+2x

(x=3
(y=2


f) {2x+9y=-9
{-3x+3y=8

(2x=-9-9y /:2
(-3x+3y=8

(x=(-9-9y):2
(-3(-4,5-4,5y)+3y=8

(x= -4,5-4,5y
(13,5 +13,5y + 3y = 8

(x= -4,5 - 4,5y
(16,5y= -5,5 /:16,5

(x=-4,5 -4,5y
(y=-1/3

(x=-4,5 - 4,5 *(-1/3)
(y = -1/3

(x= -4,5 + 1,5
(y= -3


g) {2x+3y=4
{8x-5y=-1

(2x=4-3y
(4(4-3y)-5y=-1

(2x=4-3y
(16-12y - 5y = -1

(2x=4-3y
(-17y=-17 /:(-17)

(2x=4-3y
(y=1

(2x=4-3 /:2
(y=1

(x=1/2
(y=1
2 3 2
2009-12-16T18:53:54+01:00
G)
{2x+3y=4/*5 mnożymy przez taka liczbę, aby y był taki sam po wymnożeniu.
{8x-5y=-1/*4

{10x+15y=20 tu wszystko po wymnożeniu
{24x-15y=-3

{10x+15x+24-15y =
{8x-5y=-1 --->tutaj wpisujemy dowolne równanie, albo 1 albo 2

{34x=17/:34
{8x-5y=-1

{x=0,5 znaleźlimsy x
{8x-5y=-1

{ 8*0,5-5y=-1 podstawiamy pod x to co wyszło
{x=0,5

{ 4- 5y=-1
{x=0,5

{ -5y=-1-4
{x=0,5

{-5y=-5/:-5
{x=0,5

{y=1
{x=0,5

można sprawdzić czy się zgadza podstawiając po prostu zamiast x 0,5 i y 1.


c)
{x+2y=3
{-2x+y=0
{█(x=3-2y@-2x+y=0)┤
{█(-2(3-2y)[email protected]+2y=3)┤

{█([email protected]+2y=3)┤
{█([email protected]+2y=3)┤
{█(4x=6/:[email protected]+2y=3)┤
{█(x=1,[email protected],5+2y=3)┤
{█(x=1,[email protected]=3-1,5)┤
{█(2y=1,5/:[email protected]=1,5)┤
{█(y=0,[email protected]=1,5)┤