1. zapisz podane info. w postaci układu równań( sama analiza)
a) Liczba a jest o 3 większa od liczby b. Średnia arytmetyczna liczb a i b jest równa 14,5
b) Liczba x jest o 8 mniejsza od liczby y. Liczba y jest o 3 razy większa od x
c) Liczba u jest o większa od liczby v. suma liczb u i v jest 4 razy większa od v

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:44:57+01:00
A) Liczba a jest o 3 większa od liczby b. Średnia arytmetyczna liczb a i b jest równa 14,5

a+3=b
(a+b):2=14,5


b) Liczba x jest o 8 mniejsza od liczby y. Liczba y jest o 3 razy większa od x

x-8=y
3y=x


c) Liczba u jest o większa od liczby v. suma liczb u i v jest 4 razy większa od v

u+ nie napisałaś o ile =u
4(u+v)=v
1 5 1