Odpowiedzi

2009-12-16T17:46:37+01:00
W 100 g wody- rozpuszczone jest 3,4 . 10⁻⁷g
g= 1,448×10⁻⁹ mol jodku srebra lub jonów srebrowych
W 1mm³ tych jonów jest 100×1000 mniej czyli ;
1,448×10⁻¹⁴×6,023×10²³=8,72×10⁹ jonów srebrowych
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:47:44+01:00
Z definicji rozpuszczalnści:
rozpuszczalnośc jest to masa substancji rozpuszcona w 100g rozpuszcalnika
Czyli w 100g wody (w 100cm3) rozpuszczone jest 3,4*10^7 g=1,448*10^-14 mol jodku srebra lub jonów srebrowych. W 1mm3 tych jonów jest 100*1000 mniej czyli 1,448*10^-14 mola
czyli 1,448*10^-14*6,023*10^23 = 8,72*10^9 jonów srebrowych
12 3 12