Zad.1 Odpowiedz na pytania: a) Co się stanie z iloczynem dwóch liczb, jeżeli jedna z nich pomnożymy przez 1 1/2 , a drugą podzielimy przez 2 3/4 ? b) Jak zmieni sie iloraz dwóch liczb, jeżeli dzielną zmiejszymy 4 1/5 razy? zad.2 Oblicz: a) [(2/5)do potegi 2 +4* 3/8]-13/50= b) [1 1/4+(1/2)do potegi 3]* 4/5= c) 3 3/4;(1/2) do potęgi 2- 1 2/5*5/6= d) (3 1/2-2 2/3)do potęgi 2+(2/3+7/9)= e) (2/3+1 1/2);[94 1/20do potęgi 2-18 1/6]= Prosze rozpisać zadanie 2.

2

Odpowiedzi

2009-12-16T17:48:13+01:00
To jedno zwiekszy się 1.5 razy a drugie pomniejszy się o 2 3/4
1 1 1
2009-12-16T18:06:09+01:00
Zad.1 Odpowiedz na pytania:
a) 3/2x*4/7y=6/7xy iloczyn o 1/7 mniejszy raza
b) [5/9x]/y iloraz mniejszy 4/9 raza
zad.2 Oblicz:
a) [(2/5)do potegi 2 +4* 3/8]-13/50=4/25+3/8-13/50=8/50 + 75/50 - 13/50 = 70/50 = 1,4
b) [1 1/4+(1/2)do potegi 3]* 4/5= [5/4+1/8]*4/5=11/8*4/5=11/10=1,1
c) 3 3/4;(1/2) do potęgi 2- 1 2/5*5/6=15/4*4 - 2 - 7/6=13-7/6=11 i 5/6
d) (3 1/2-2 2/3)do potęgi 2+(2/3+7/9)= [21/6 - 16/6]² + [6/9 + 7/9]=[5/6]²+13/9=25/36 + 52/36 = 77/36 = 1 i 5/36
e) (2/3+1 1/2);[94 1/20do potęgi 2-18 1/6]= [13/6]:[(1881/20)²-109]=[13/6]:[8845,4025-109]=[13/6]:[8169,4025]≈17700
e na pewno jest taki?
1 5 1