Odpowiedzi

2009-12-16T17:50:25+01:00
1. Atmosferę łączą procesy z hydrosferą - procesy parowania i skraplania.
2. Biosfera na atmosferę - roślinność wydzielając tlen zwiększa jego zawartość w atmosferze.
3. Litosfera wpływa zarówno na hydrosferę, biosferę, pedosferę i atmosferę. Związki chemiczne przedostające się z dna wielkich zbiorników do wody zmieniają jej skład.
4. Hydrosfera na biosferę i atmosferę - część wody wsiąkającej w grunt jest pobierane przez rośliny (biosfera) i podlega transpiracji do atmosfery