1. Jakie przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne , spowodowały osłabienie państwa polskiego po śmierci Bolesława Chrobrego.

2. Dlaczego sąsiedzi pomogli książętom polskim w opanowaniu sytuacji wewnętrznej.

3. Jakie zmiany dostrzegano w Polsce po odbudowie przez Kazimierza Wielkiego organizacji państwowej i kościelnej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T18:56:56+01:00
1. Nieudolność następców Bolesława Chrobrego przyczyniła się do osłabienia pozycji w kraju i za granicą.
2. Sąsiedzi pomogli polskim książętom w opanowaniu sytuacji, gdyż bali się że bunt rozniesie się na ich tereny.
3. Polska nie była już monarchią patrymonialną.