Zad.Dane równania przedstaw w postaci równania prostej:
a)5x-8y=4x-9y+3
c)(x-y)razy5+1=4(x+y)+3

Pozostałe przykłady mam zrobione tylko a i c nie wiem.


Zad.Dane jest równanie prostej y=-3x+2.dla jakiego x :
a)y=-7 b)y=11 c)y=1

Pilne!!! Proszę o dokładne obliczenia.

3

Odpowiedzi

2009-12-16T17:50:35+01:00
A)5x-8y=4x-9y+3
5x - 4x - 8y + 9x = 3
x - y = 3

c)(x-y) * 5+1=4(x+y)+3
5x - 5 y + 1 = 4x + 4 y + 3
5x - 4x - 5y - 4 y = 3 - 1
x - 9y = 2a)
-7 = -3x + 2
-9 = -3x
x = 3

b)
11 = - 3x + 2
9 = -3x
x = -3

c)
1 = -3x + 2
-1 = -3x
x = ⅓
2 3 2
2009-12-16T17:52:29+01:00
Zad.Dane równania przedstaw w postaci równania prostej:
a)5x-8y=4x-9y+3
-8y+9y=4x-5x+3
y=-x+3

c)(x-y)razy5+1=4(x+y)+3
5x-5y+1=4x+4y+3
-5y-4y=4x-5x-1+3
-9y=-x+2
y=1/9x-2/9

Pozostałe przykłady mam zrobione tylko a i c nie wiem.


Zad.Dane jest równanie prostej y=-3x+2.dla jakiego x :
a)y=-7 b)y=11 c)y=1
-3x+2=-7
-3x=-9
x=3

-3x+2=11
-3x=9
x=-3

-3x+2=1
-3x=-1
x=1/3
2 3 2
2009-12-16T17:58:21+01:00
A) 5x - 8y = 4x - 9y +3
5x - 4x -8y + 9y - 3 = 0
x + y - 3 = 0 - równanie prostej w postaci ogólnej
y = -x + 3 - równanie kierunkowe prostej
c)
(x - y)*5 + 1 = 4(x +y) + 3
5x - 5y + 1 = 4x + 4y + 3
5x - 4x - 5y - 4y +1 - 3 = 0
x - 9y -2 = 0 - równanie prostej w postaci ogólnej
9y = x - 2
y = (1/9) x - 2/9 - równanie kierunkowe prostej
zad.
y = -3x + 2
a) y = -7
-3x + 2 = -7
-3x = -9
x = 3
b) y = 11
-3x + 2 = 11
-3x = 9
x = -3
c) y = 1
-3x + 2 = 1
-3x = -1
x = 1/3
1 1 1