Odpowiedzi

2009-12-16T18:00:05+01:00
Najważniejsze postanowienia konstytucji:
*zniesienie wolnej elekcji
*zniesienie liberum veto (głosowanie większościowe)
*ograniczono rolę senatu
*ograniczono odrębność Korony i wielkiego Księstwa Litewskiego
*uznano chłopów za część narodu (zapewniono im opiekę rządu)
*Katolicyzm to religia panująca w Polsce
*gwarancja tolerancji religijnej
*pozbawienie szlachty najuboższej praw wyborczych
*wprowadzono dziedziczność tronu (monarchia dziedziczna parlamentarna)
*wprowadzono trójpodział władzy (według Monteskiusza)
*Mieszczaństwo ma mieć przedstawicieli w parlamencie, mogą posiadać majątki ziemskie
*Armia zwiększona do 100 000 tys.
*
1 4 1