Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:55:13+01:00
Zad1.
pole równoległoboku wynosi 48cm2, a dlugosc jednego boku 0,8dm. oblicz dlugosc wysokosci opuszczonej na ten bok.

P=a*h
P=48 cm2
a=0,8dm=8cm
h=48:8=6cm
ODP wysokość 6 cm


zad2.
podlogę lazienki o wymiarach 4m na 5m wylozono kafelkami o wymiarach 20 cm na 20cm. ile zuzyto kafelek?

Pole podłogi=4m*5m=20m2
Pole kafelki=20cm*20cm=400cm2=0,04m2

20 m2 : 0,04 m2 = 500 sztuk

ODP zużyto 500 kafelek

2009-12-16T18:01:20+01:00
Zad.1
Dane:
a = 0,8 dm = 8 cm
h = x
Pole = 48 cm2

Wzór: a x h = Pole równoległoboku
Rozwiązanie:
48 : 8 = 6 cm

Odp. Wysokośc opuszczona na ten bok wynosi 6 cm.

Zad. 2.
Dane :
wymiary podłogi - 4m x 5m
wymiary kafelek - 20 cm x 20 cm

Wzór : Pole = a x b
Rozwiązanie :
4 m = 400 cm
5 m = 500 cm

400 x 500 = 200000 cm2
20 x 20 = 400 cm2
200000 : 400 = 500

Odpowiedź : Potrzeba 500 kafelków.