Do a project on Australia /Wykonaj projekt poświęcony Austraulii

Wykonaj pracę na temat zwierząt żyjących w Australii
-Napiszcie jakie tam zwierzęta żyją max 5
-Napiszcie kilka zdań o tym , co te zwierzęta jedzą
-Poszukajcie ciekawych informacjim na temat każdego zwierzęcia

Chciałabym prosić żeby to było przetłumaczone na angielski i na polski:))
Dziękuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T09:47:09+01:00
Zwierzęta żyjące w Australii/Animals living in Australia:

- Diabeł Tasmański/Tasmanian devil:
Odżywianie: Padlina, owady, niewielkie ssaki/Nutrition: Carrion, insects, small mammals
Długość 57-65 cm /Length of 57-65 cm
Długość ogona 25 cm/Tail length 25 cm
Waga 7-8 kg /Weight 7-8 kg

-Kangur:/Kangaroo
Odżywianie: Rośliny dziko żyjące, czasem rośliny gospodarskie/Nutrition: Plants of wild and sometimes domestic plants
Długość 53-77 cm /Length of 53-77 cm
Długość ogona 32-47 cm/Tail length 32-47 cm
Waga 4-10 kg/Weight 4-10 kg

-Dziobak/Platypus
Odżywianie: Żaby, skorupiaki, wodne bezkręgowce/Nutrition: frogs, crustaceans and aquatic invertebrates
Długość bez ogona do 70 cm/Without a tail length of 70 cm
Długość ogona do 15 cm/The length of the tail to 15 cm
Waga do 2,5 kg samce, do 1,6 kg samice/Weight to 2.5 kg male, 1.6 kilograms for females

-Emu/Emu
Odżywianie: Głównie rośliny, nasiona, trawa, owoce./Nutrition: Mostly plants, seeds, grass, fruit
Wysokość całkowita do 180 cm, w kłębie 100 cm./Total height of 180 cm, 100 cm at the withers
Waga 55 kg/Weight 55 kg

-Koala/Koala
Odżywianie: Liście eukaliptusa wybrane spośród 20 gatunków tej rośliny/Nutrition: eucalyptus leaves are selected from among 20 species of this plant
Wysokość 60-85 cm/Height 60-85 cm
Waga 8-15 kg/Weight 8-15 kg
__________________________
mam nadzieję, że pomogłam ;)
17 4 17