Odpowiedzi

2009-12-16T17:56:27+01:00
Pierwszy rozbiór Polski – nastąpił w roku 1772, pierwszy z trzech rozbiorów Polski, jakie miały miejsce pod koniec XVIII wieku. Dokonany drogą cesji terytorium I Rzeczypospolitej przez Prusy, Austrię i Rosję.
-Austria otrzymała całą południową Polskę po Zbrucz ze Lwowem, ale bez Krakowa (83 tys. km² oraz 2,65 mln mieszkańców). Przy czym już w 1770 r. Austria samorzutnie przejęła Spisz i powiaty nowotarski, nowosądecki i czorsztyński.
-Prusy anektowały Warmię i Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie), lecz bez Gdańska i Torunia (36 tys. km² oraz 580 tys. mieszkańców). W ten sposób król Prus Fryderyk II Wielki zrealizował swe wieloletnie marzenia o państwie na jednolitym obszarze od Niemna do Łaby.
-Rosja zagarnęła Inflanty Polskie oraz wschodnie, peryferyjne krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem, Drucią i Dźwiną (województwa: mścisławskie, witebskie i połockie oraz część mińskiego i inflanckiego - ogółem 92 tys. km² oraz 1,3 mln mieszkańców), utrzymując poza tym swój protektorat nad resztą okrojonego kraju.

Polska straciła 211 tys. km² i 4,5 miliona ludności.
3 4 3
2009-12-16T17:56:36+01:00
Pierwszego rozbioru Polski dokonały Prusy, Austria i Rosja w 1772 roku. Państwa te zajęły całą Rzeczpolspolitą.
3 3 3
2009-12-16T17:57:39+01:00
Nastąpił w 1772 roku Rosja Prusy I Austria. Dokonali tego dlatego, że chcieli poszerzyc swoje państwa.I chodziło o to ze polska nie była w stanie odeprzec ataku wroga.

Nie wiem czy coś pomogłam.
3 3 3