Nagle usłyszeliśmy ogromny hałas i zobaczyliśmy że z daleka zbliża się do nas coś wielkiego i czarnego. było bardzo wysokie i potężne . wkrótce zobaczyliśmy że to woda. w parę sekund drzewa i domy zostały zmyte . niedaleko było strome zbocze [...] próbowaliśmy wspiąć się by uciec przed wodą ale nie dla większości z nas fala była zbyt szybka . ci poniżej usiłowali zmusić ludzi stojących wyżej by się przesunęli ale już nie mogli wyrwać się z ucisków śmierci

1 podaj nazwę zjawiska które opisano powyżej
2.wymień 2 przyczyny powstawania opisanego zjawiska
3 wymień dwa następstwa tego zjawiska

1

Odpowiedzi

2009-12-16T19:19:23+01:00
1)tsunami
2)trzęsienia ziemi oraz wybuchy wulkanów
3)śmierć ludzi i zwierząt, straty materialne
13 4 13