Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-17T11:38:28+01:00
Specyfika czasu strefowego polega na tym, że jest on taki sam na obszarze danej (15-stopniowej) strefy, przy czym jest on równy czasowi słonecznemu dla środkowego południka danej strefy. Polska leży w strefie 15-stopniowej zaznaczonej granicami 7° 30' E - 22° 30' E, zatem czas słoneczny będzie równy czasowi strefowemu w środku tej strefy, czyli na południku 15° E.
7 4 7