Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T19:14:53+01:00
Zad 2
a)1 klamra {3x + y =5 / || klamra{3x + y=5 /×(-2)
{2x - y = 0 / {2x - y=0 /×3
___________________/+_____

3x+2x =5 ||klamra {-6x-2y =10 /
5x=3 /:5 {6x - 3y=0 /
x =1 _____________/_+____
-2y - 3y=10
-5y=10 /: (-5)
y=-2
||| klamra {x=1
{y=-2

b) klamra {3x-y=5 / || klamra{3x-y=5
{x+y=4 / {x+y=4 /× (-3)
________/_+______
3x + x =5+4 ||klamra {3x-y=5 /
4x=9 /:4 {-3x - 3y=-12 /
x=2,25 ____________/_+____
-y -3y=5-12
-4y=-7 /(-4)
y=1,75
|||klamra{x=2,25
{y=1,75

c) klamra{-x-y=-6 / || klamra {-x-y=-6 /×(-1)
{-x+y=2 / {-x+y=2
________/_+___
-x-x=-6+2 ||klamra{x+y=6 /
-2x=-4 /:(-2) {-x+y=2 /
x=2 _________/_+_____
y+y=6+2
2y=8 /:2
y=4
||| klamra{x=2
{y=4


Tam gdzie zad nie jest oznaczone to piszesz pierwsze, tam gdzie jest || piszesz 2 , a tam gdzie jest ||| to piszesz 3
zad1

a)klamra{x+2y+-2
{2x-y=1
klamra{x=-2-2y
{2x-y=1
klamra {x=-2-2y
{2×(-2-2y)-y=1
klamra{x=-2-2y
{-4-4y-y=1 /+4
klamra{x=-2-2y
{-5y=5 /:(-5)
klamra {x=-2-2y
{y=-1
klamra {x=-2-2×(-1)
{y=-1
klamra{x=-2+2
{y=-1
klamra {x=0
{y=-1

b) klamra{x+4=-2
{3x-8x=10
klamra {x=-2-4
{3x-8y=10
klamra{x=-6
{3x-8y=10
klamra {x=-6
{3×(-6)-8y=10
klamra{x=-6
{-18-8y=10 /+18
klamra {x=-6
{-8y=28 /:(-8)
klamra {x=-6
{y=-3,5

c) klamra { x-2y=3
{-2x+y=0
klamra{ x=3+2y
{-2x+y=0
klamra {x=3+2y
{-2×(3+2y)+y=0
klamra{x=3+2y
[-6-4y+y=0 /+6
klamra{x=3+2y
{-3y=6 /: (-3)
klamra {x=3+2y
{y=-2
klamra {x=3+2×(-2)
{y=-2
klamra {x=-1
{y=-2
d)klamra {2x+y=9
{5x-4y=3
klamra {y=9-2x
{5x-4y=3
klamra {y=9-2x
{5x-4×(9-2x)=3
klamra{y=9-2x
{5x-36+8x=3 /+36
klamra {y=9-2x
{5x+8x=3+36
klamra {y=9-2x
{13x=39 /:13
klamra {y=9-2x
{x=3
klamra {y=9-2×3
{x=3
klamra {y=3
{x=3