Zapisz odpowiednie układy równań:
a)Gdy do 20%liczby a dodamy liczbę b, otrzymamy 13.Gdydo liczby a dodamy 20% liczby b, otrzymamy 17.
b)liczba x jest o 30% większa od liczby y.Liczba o 5 większa od y jest o 2 mniejsza od x.
c)Liczba o 20% większa od x jest o 20% mniejsza od y.Liczba 2 rtazy więsza od x jest o 5 większa od y.
d)Suma liczby o 5% większej od x i liczby o 5% mniejszej od y jest równa 285.Suma liczby o 10% mniejszej od x i liczby o 10% większej od y jest równa 310.
prosze pilnie potrzebuje na jutro.:):) z góry dziękuje:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T18:07:32+01:00
A) {20%a + b = 13
{a + 20%b = 17

b) {x = 130%y
{y + 5 = x - 2

c) {120%x = 80%y
{2x = y+5

d) {105%x + 95%y = 285
{90%x + 95%y = 310
3 5 3