Odpowiedzi

2009-12-16T18:02:18+01:00
1.Aparat Golgiego- przeprowadza syntezę, przechowuje niektóre substancje
Błona kom.- umożliwia wymianę niektórych substancji między kom. a środowiskiem
Chloroplasty- nadają kolor, przeprowadzają fotosyntezę.
Chromatofory- umożliwiają fotosyntezę.
Cytoplazma- wypełnia kom., umożliwia po niej transport.
Jądro kom- ma materiał dziedziczny.
Mitohondrium- nadzoruje oddychaniu w kom.
Nukleoid- ma DNA, zastępuje jądro.
Otoczka śluzowa- zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi.
Rybosomy- budują cząsteczki białe.
Ściana kom.- chroni, nadaje kształt.
Wodniczki- magazynują substancje niepotrzebne.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T18:06:38+01:00
Komorka roslinna:
wakuola:(wodniczka),chloroplast,błona komórkowa, jadro, cytoplazma, mitochondrium
zwierzeca:
blona komorkowa, cytoplazma, mitochondrium,jadro,wodniczka.

budowa liscia:.Budowa wewnętrzna liścia
- skórka górna (brak aparatów szparkowych), pokryta kutykulą, nie przepuszczalna ani dla gazów ani dla cieczy.
- miękisz palisadowy, komórki cylindryczne, dużo ciałek zieleni, miejsce fotosyntezy
- miękisz gąbczasty, komórki owalne, mało chloroplastów, miejsce oddychania
- wiązki łykowo- drewniane, przewodzą wodę z solami mineralnymi, produkty fotosyntezy
- skórka dolna ? miejsce wyparowywania wody z liści
4. Rola liścia
- przeprowadzanie fotosyntezy (m. palisadowy)
- oddychanie ? respiracja -to wymiana tlenu i dwutlenku węgla między liściem, a atmosferą (m. gąbczasty)
- wyparowywanie wody = transpiracja (skórka dolna liścia)
Transpiracja ? powoduje wciąganie wody z niższych części rośliny przy udziale siły ssącej
Wymień czynniki ograniczające trawienie:
- zmienność gleby
- kutykula
- mała ilość aparatów szparkowych
- zanieczyszczenie powietrza
- kolce, igły, ciernie
1 2 1