Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T19:28:00+01:00
Asyż (Assisi) rozsławił św. Franciszek (1182), najważniejszy włoski święty i założyciel największego na świecie (licząc cztery odłamy) zakonu,Obserwanci,Konwentualni,Kapucyni i Franciszkański Zakon Świecki. Miasto odwiedzają tłumy turystów i pielgrzymów, by zobaczyć jeden z najwybitniejszych zabytków XIII- i XIV-wiecznej sztuki włoskiej - bazylikę św. Franciszka oraz św. Klary. Asyż - oto miejsce, do którego od ośmiu wieków przybywają liczni pielgrzymi, aby rozważać boską legendę Klary, legendę, która wywarła ogromny wpływ na życie Kościoła i na historię duchowości chrześcijańskiej. Trzeba koniecznie w naszej epoce powtórzyć odkrycie św. Klary, gdyż ma ono doniosłe znaczenie dla Kościoła; trzeba koniecznie dokonać odkrycia tego charyzmatu, tego powołania. Konieczne jest ponowne odkrycie boskiej legendy Franciszka i Klary"
Franciszek z Asyżu, właściwie Giovanni di Bernardone (1181 lub 1182-1226), syn bogatego kupca sukiennego, wędrowny kaznodzieja, założyciel zakonu braci mniejszych (minorytów), znanego w Polsce pod nazwą franciszkanów. Propagował ideę ewangelicznego ubóstwa, odrzucenia wszelkiej własności, więzów rodzinnych, co miało doprowadzić do moralnego odrodzenia chrześcijaństwa.