1.Stałą dla danej substancji wartości ilorazu masy m i objętości V nazywamy gęstością,oznaczamy symbolem p (czyt. ro)i określamy wzorem:p=m/v.Wyznacz kolejno m i V.

2.W nauce często używa się do pomiaru temperatury skali Kelvina.Do przeliczeń temperatury podanej w sakli Celsjusza t na temperaturę w skali Kelvina T stosuje się wzór:T=r=273.
a)Oblicz ilu Kelvinom jest równe 30(stopni)C.
b)Ze wzoru wyznacz t.
c)Oblicz,ilu stopniom Celsjusza jest równe O K.

3.Jednym z najczęściej stosowanych wzórów w kinematyce jest wzór opisujących zależności między prędkościami v₁,v₀,przyspieszeniem a i czasem t: v₁=v₀+at.Wyznacz a z tego wzoru.

1

Odpowiedzi

2009-12-16T18:26:42+01:00
1.
P=m/v
P=m/v/xV
pxv=m
P=m/v/xV
PxV=m/:P
V=m/p
2.
T=t+273K
T=30+273=303K
T-273K=t
3.V₁=V₀+at
V₁-V₀=at/:t
V₁-V₀/t=a
4 4 4