1. PODAJ WZORY: WĘGLAN WAPNIA, JODEK ŻELAZA[II], WODOROWĘGLAN POTASU, DZIESIĘCIOWODNY SIARCZAN [VI] SODU, CHLOREK MAGNEZU, FOSFORAN [V] AMONU, AZOTAN [V] ŻELAZA [III], SIARCZAN [VI] BIZMUTU [III], WĘGLAN DIWODOROTLENEK DIMIEDZI [II], WODOROWĘGLAN AMONU.

2.PODAJ NAZWY SYSTEMATYCZNE ZWIĄZKÓW: Al₂O₃, Ni[OH]₂, HClO, Li₂S, AlOHSO₄, NH₄HCO₃, NaSO₄ ×10 H₂O, H₂Se, MgC₂, CaO, CsOH, H₄P₂O₇, K₃PO₄, H₂S, KHS, CaOHCl, CuCl₂ × 2 H₂O, NaH, Mg₃N₂, Ni₂O₃, Cu[OH]₂, Ca[NO₃]₂, Na₂HPO₄, AL[OH]₂Cl, N₂H₄, Al₂[SO₄]₃ × 18 H₂0, HI

2

Odpowiedzi

2012-12-12T13:33:35+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad1

WĘGLAN WAPNIA -- CaCO3

JODEK ŻELAZA[II] -- FeJ2

WODOROWĘGLAN POTASU -- KHCO3

DZIESIĘCIOWODNY SIARCZAN [VI] SODU -- Na2SO4*10H2O

CHLOREK MAGNEZU -- MgCl2

FOSFORAN [V] AMONU -- (NH4)3PO4

AZOTAN [V] ŻELAZA [III] -- Fe(NO3)3

SIARCZAN [VI] BIZMUTU [III] -- Bi2(SO4)3

WĘGLAN DIWODOROTLENEK DIMIEDZI [II] -- [Cu(OH)]2CO3

WODOROWĘGLAN AMONU -- NH4HCO3

 

Zad2 

 Al₂O₃ -- tlenek glinu
 Ni[OH]₂ -- tlenek niklu(II)
 HClO -- kwas chlorowy(I)
 Li₂S -- siarczek litu
 AlOHSO₄ -- siarczan(VI) wodorotlenek glinu 
 NH₄HCO₃ -- wodorowęglan amonu
 NaSO₄ ×10 H₂O -- dziesięciowodny siarczan(VI) sodu
 H₂Se -- selenowodór
 MgC₂ -- węglik magnezu
 CaO -- tlenek wapnia
 CsOH -- wodorotlenek cezu
 H₄P₂O₇ -- kwas difosforowy(V)

 K₃PO₄ -- fosforan(V) potasu
 H₂S -- siarkowodór
 KHS -- wodorosiarczek potasu
 CaOHCl -- chlorek wodorotlenek wapnia
 CuCl₂ × 2 H₂O -- dwuwodny chlorek miedzi(II)
 NaH -- wodorek sodu
 Mg₃N₂ -- azydek magnezu
 Ni₂O₃ -- tlenek niklu(III)
 Cu[OH]₂ -- wodorotlenek miedzi(II)
 Ca[NO₃]₂ -- azotan(V) wapnia
 Na₂HPO₄ -- wodofosforan(V) disodu
 AL[OH]₂Cl -- chlorek diwodorotlenek glinu
 N₂H₄ -- hydrazyna
 Al₂[SO₄]₃ × 18 H₂0 -- osiemnastowodny siarczan(VI) glinu
 HI -- jodowodór

2 5 2
2012-12-12T13:50:57+01:00

1.

CaCO₃ -węglan wapnia

FeI₂ -jodek żelaza (II)

KHCO₃ -wodorowęglan potasu

Na₂SO₄ * 9 H₂O- dziewięciowodny siarczan (VI) sodu

MgCl₂ -chlorek magnezu

(NH₄)₃PO₄ -fosforan (V) amonu

Fe(NO₃)₃ -azotan (V) żelaza (III)

Bi₂(SO₄)₃ -siarczan (VI) bizmutu (III)

[Cu(OH)]₂CO₃ - węglan diwodorotlenek dimiedzi (II)

NH₄HCO₃ - wodorowęglan amonu

 

2.

Al₂O₃ - tlenek glinu

Ni(OH)₂- wodorotlenek niklu (II)

HClO - kwas chlorowy (I)

Li₂S -siarczek litu

AlOHSO₄- siarczan (VI) wodorotlenek glinu

NH₄HCO₃ - wodorowęglan amonu

NaSO₄ * 10 H₂O - dziesięciowodny siarczan (VI) sodu

H₂Se - selenowodór

MgC₂ - acetylenek magnezu

CaO -tlenek wapnia

CsOH - wodorotlenek cezu

H₄P₂O₇ -  kwas pirofosforowy (V)

K₃PO₄ - ortofosforan (V) potasu

H₂S -siarkowodór

KHS - wodorosiarczek potasu

CaOHCl -chlorek wodorotlenek wapnia

CuCl₂ * 2 H₂O -dwuwodny chlorek miedzi (II) 

NaH -wodorek sodu

Mg₃N₂ - azotek magnezu

Ni₂O₃ -tlenek niklu (III)

Cu[OH]₂ -wodorotlenek miedzi (II)

Ca[NO₃]₂ - azotan (V) wapnia

Na₂HPO₄ - wodorofosforan  disodu

Al[OH]₂Cl - chlorek diwodorotlenek glinu 

N₂H₄ - hydrazyna

Al₂[SO₄]₃ * 18 H₂0 -osiemnastowodny siarczan (VI) glinu

HI- jodowodór

1 5 1