Odpowiedzi

2009-03-31T22:55:33+02:00
Najstarsze osady, występujące w Górach Sowich, zostały silnie zmetamorfizowane, prawdopodobnie jeszcze w prekambrze. Później powstały morskie osady budujące dzisiaj Góry Bardzkie i północną część Kotliny Kłodzkiej. Sudety Środkowe zostały wypiętrzone we wczesnym paleozoiku podczas fałdowania kaledońskiego.

Uskok brzeżny sudecki jest to ważny uskok oddzielający Sudety od Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej, a pod względem geologicznym Sudety od bloku przedsudeckiego. Biegnie w kierunku ESE-WNW. Ciągnie się od okolic Vidnavy (Republika Czeska) do Złotoryi. Dalszy jego przebieg na wschód i na zachód jest hipotetyczny. W czasie orogenezy alpejskiej wzdłuż płaszczyzny uskoku nastąpiło podniesienie Sudetów w stosunku do przedpola, jednak jego historia jest prawdopodobnie dużo starsza.
1 2 1