1.Jeśli błąd pomiaru w badaniach opinii publicznej określony został na 3%, oznacza to;
a. ze rzeczywisty wynik może być o 3% wyższy lub niższy niż ten uzyskany w badaniu.
b.ze 3% badanych nie ma sprecyzowanego zdania w danej sprawie.
c. że 97% ankietowanych udzieliło udzieliło odpowiedzi ankieterom, a 3% odmówiło jej udzielania.
d.że 3% badanych udzieliło ankieterom błędnych odpowiedzi.
2. Które z poniższych zdań jest fałszywe?
a.stowarzyszenie zakładają ludzie którzy chcą wspólnie przeprowadzić jakąś sprawę.
b.cele i sposób działania stowarzyszenia określają jego założyciele.
c.rejestracji stowarzyszenia dokonuje się w sądzie rejonowym.
d.stowarzyszenia nie mogą krytykować rządu ani prezydenta.

Dokończ zdania;
3. W państwu demokratycznym decydujący głos należy do........
4.Biorąc udział w ................ wyznaczają oni swoich przedstawicieli którzy w ich imieniu sprawują władze.
5.Aktywność obywateli jest podstawową cechą............. obywatelskiego i może przybierać rozmaite formy.

6.Zaznacz TE DWA ZDANIA , które najlepiej określają współczesną funkcje reklamy.
a.reklama służy wyłącznie informowaniu o powstaniu nowego produktu.
b.reklama ma zachęcić klientów do kupienia produktu konkretnej firmy.
c.reklamy służą temu, by marka i produkt były jak najszerzej rozpoznawalne
d.reklamy przedstawiają rzetelnie zalety produktu i dlatego są wiarygodne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T16:06:24+01:00
1d
2c
3.a) do ludu
b)w głosowaniach
c)zaangażowania obywatelskiego
6.b.reklama ma zachęcić klientów do kupienia produktu konkretnej firmy.
c.reklamy służą temu, by marka i produkt były jak najszerzej rozpoznawalne