1. Wyrażenia ( 3x+ 11) ^2 jest równe...?

2. Jaki największy wspólny czynnik można wyłączyć przed nawias w wyrażeniu 12a+ 12b+ 36a^2?

3. Wyrażenie: (a+3)^2 + (a-5)^2- 2(a-2)(a+2) jest równe...?

4. Wyrażenie (x-1) ^2 + (x-1)- (x-1) ^2 jest równe...?

1

Odpowiedzi

2009-12-16T18:56:42+01:00
A
(3x + 11)² = 9x² + 66x + 121
b
12(a + b + 3a²)
c
(a+3)^2 + (a-5)^2- 2(a-2)(a+2) = (a + 3)² + (a - 5)² - 2(a² - 4) =
= a² + 6a + 9 + a² - 10a + 25 - 2a² + 8 = - 4a + 9 + 25 + 8 =
= - 4a² + 42 = -2(2a² - 21)
d
(x-1) ^2 + (x-1)- (x-1) ^2 = (x - 1)² + (x - 1) - (x - 1)² = x - 1