Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-11T19:35:23+02:00
1. pierwszym punktem oporu było Westerplatte. mały skrawek Polskiej ziemi na którym przez 7 dni broniło sie 182 Polskich żołnierzy pod dowództwem mjr. Henryka Sikorskiego. Po 7 dniach odpierania ataków z morza, ziemii i powietrza mjr. Sikorski poddał załoge Westerplatte. Zginęło 15 żołnierzy.
Drugim punktem oporu była Poczta Polska. 50 pracowników broniło jej prze 14 godzin. Po skapitulowaniu zostali rozstrzelani przez Niemców.
Największym punktem oporu była bitwa pod Bzurą. trwała od 9 do 22 września. Zakończyła się klęską wojsk Polskich, głównie z powodów braku lotnictwa.
2Na mocy paktu Ribentrow_Mołotow z 23 sierpnia 1939 Niemcy i ZSSR podzieliły Polskę. Niemcy zabrali tereny od zachodu do Bugu, tylko z drugiej strony. Dnia 17 września 1939 roku armia Radziecka wkroczyła na tereny wschodnie. Polakom mieszkającym na tych terenach siłą wręczono obywatelstwo Radzieckie. Ludność cywilna w wiekszości została deportowana i wywieziona w głąb ZSSR, głównie na Syberie, gdzie byli umieszczani w specjalnych obozach pracy.
3
6 4 6
2009-09-11T19:58:46+02:00
1. Nowogród, Łagiewniki, Godula, Bakałarzewo, Bitwa pod Mławą,

2. Na mocy tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 roku, ZSRR zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza znalazła się w stanie wojny z Polską, co było eufemistycznym określeniem przewidywanego jeszcze przed wybuchem II wojny światowej najazdu Niemiec na Polskę.

Sowiecka agresja rozpoczęła się bezzwłocznie po zawarciu w dniu 16 września 1939 r. w Moskwie ostatecznego układu rozejmowego pomiędzy ZSRR a Japonią, kończącego nieformalną wojnę sowiecko-japońską na pograniczu Mandżukuo i Mongolii – serię starć pomiędzy japońską Armią Kwantuńską a Armią Czerwoną rozpoczętych 15 maja 1939, których kulminacyjnym momentem była rozpoczęta 20 sierpnia 1939 i zakończona 27 sierpnia zwycięstwem Armii Czerwonej bitwa nad Chałchin-Goł. Żelazną zasadą strategii Stalina było bowiem prowadzenie działań wojennych wyłącznie na jednym froncie.

Tyle mogę pomóc
4 2 4