Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T18:34:21+01:00
Dziś nierzadko spotykamy się ze stwierdzeniem, że autorytety są niepotrzebne, że nastąpił ich kryzys. Ale czy tak jest naprawdę? Czy nastąpił zanik autorytetów? Myślę, że nie. Współczesny świat potrzebuje autorytetów.
Człowiek niezależnie od wieku i woli podlega wpływom różnych autorytetów, źle się dzieje, gdy nieświadomie ulega wpływom fałszywych autorytetów (stwarzanych przez media), które staja się dla niego idolami czy błaznami. Jak wpływają na nasze życie media, nasz światopogląd, system wartości? Jakich autorytetów nam dostarczają?
Prawdziwe autorytety są nam potrzebne, ponieważ ich brak, obalenie autorytetu musi wywołać jego karykaturę jaką jest przemoc. Celem współczesnego człowieka jest unikanie przemocy, a więc potrzebuje on wyjątkowych osobowości, które będą kierowały
i uczyły, wskazywały drogę. Potrzebuje wiec autorytetu.
Autorytety wskazują drogę, są drogowskazem, miara samego siebie, światłem, stanowią wzorzec osobowy, wychowują.
Z autorytetem wiąże się pojęcie mistrza, mistrza ducha, życia, sztuki, rzemiosła.

v wybitna, wielka osobowość
v posiadanie systemu wartości
v przykład, wzór
v źródło wiedzy
v znakomitość w jakiejś dziedzinie
v twórca
v autor
v prawda
v odpowiedzialność
v duchowe i zmysłowe piękno
v poszanowanie godności człowieka
v bezinteresowna życzliwość
v pogoda ducha
v subtelność
v zrozumienie
v powaga
v wzniosłość
v majestat
v roztropność
v gwarancje trwałości, ładu, pewności
v sprawiedliwość
v poczucie bezpieczeństwa
v autentyczność
v zaufanie
v znaczenie
v władza
v wpływy
1 1 1