Przetłumacz zdania na niemiecki

Czas adwentu rozpoczyna się cztery niedziele przed bożym narodzeniem.

Ludzie zawieszają wieńce adwentowe w mieszkaniach

Dzieci otrzymują kalendarze adwentowe.

Kalendarz ma 24 kawałki czekolady

Dzieci przygotowują się 5 grudnia

Dzieci sprzątają i pomagają rodzicą i stawiają buty przed drzwiami lub łóżkiem

Mikołaj wkłada prezenty do skarpet lub butów.

Wkłada prezenty i słodycze

Dla niegrzecznych Mikołaj daje ruzgę.

Ludzie robią zakupy i wysyłają karki świąteczne

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T18:39:02+01:00
Zeit der Adventszeit beginnt vier Sonntage vor Weihnachten.

Adventskränze hängen die Menschen in den Wohnungen

Kinder erhalten Adventskalender.

Kalender hat 24 Stück Schokolade

Vorbereitung der Kinder am 5. Dezember

Kinder und Eltern helfen, aufräumen und legte Schuhe an der Tür oder Bett

Claus bringt Geschenke in Socken oder Stiefeln.

Puts Geschenke und Süßigkeiten

Für böser Weihnachtsmann gibt ruzgę.

Menschen einkaufen und schicken ihre Hälse Weihnachten
2009-12-16T18:59:34+01:00
Czas adwentu rozpoczyna się cztery niedziele przed bożym narodzeniem.
*Eine Zeit des Adventen vier Sonntage beginnt vor Gottegeburt.
Ludzie zawieszają wieńce adwentowe w mieszkaniach
*Menschen einen Adventskranz hängen in den Wohnungen
Dzieci otrzymują kalendarze adwentowe.
*Kinder bekommen einen Adventskalender.
Kalendarz ma 24 kawałki czekolady
*Ein Kalender hat 24 Stücke der Schokolade
Dzieci przygotowują się 5 grudnia
*Kinder bereiten sich 5 Dezembers vor
Dzieci sprzątają i pomagają rodzicą i stawiają buty przed drzwiami lub łóżkiem
*Kinder räumen auf und helfen rodzicą und Schuhe stellen vor den Türen oder Bett
Mikołaj wkłada prezenty do skarpet lub butów.
*Ein Nikolaus Geschenke legt in die Socken oder Schuhe.
Wkłada prezenty i słodycze
*Er legt Geschenke und Süßeen
Dla niegrzecznych Mikołaj daje ruzgę.
*Für unhöflich ein Nikolaus gibt ruzgę
Ludzie robią zakupy i wysyłają karki świąteczne
*Menschen machen Einkäufe und senden festliche Nacken
  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T19:27:12+01:00
Zeit der Adventszeit beginnt vier Sonntage vor Weihnachten.

Adventskränze hängen die Menschen in den Wohnungen

Kinder erhalten Adventskalender.

Kalender hat 24 Stück Schokolade

Vorbereitung der Kinder am 5. Dezember

Kinder und Eltern helfen, aufräumen und legte Schuhe an der Tür oder Bett

Claus bringt Geschenke in Socken oder Stiefeln.

Puts Geschenke und Süßigkeiten


Für böser Weihnachtsmann gibt ruzgę.

People-Markt
Hals und schicken Sie Weihnachten