Proszę !! Pomóżcie ! To bardzo ważne :(

Do prostopadłościennego naczynia o wymiarach 3m, 2m, 1,5m , wlewa się woda z prędkością 10 litrów na minutę.

A. Ile litrów będzie po 3 godzinach?
B. W ilu procentach będzie wypełnione naczynie po 12 godzinach?
C. Ile czasu potrzeba, by wypełnic wodą całe naczynie?
D. Oznacz przez "y" ilośc wody, a przez "x" czas i zapisz wzór opisujący napełnienie naczynia wodą.
E. Ile musiałoby się wlewac do naczynia wody w ciągu godziny, aby ten czas skrócic trzykrotnie? Zapisz odpowiedni wzór.

a) co jest dane i szukane w zadaniu?
b) Czy trzeba obliczyc objętośc całego naczynia, jeśli tak, to w jakich jednostkach?
c) O czym trzeba pamiętac, wykonując pierwsze polecenie?
d) Jakie obliczenia procentowe trzeba wykonac w drugim poleceniu?
e) Jakie dane są potrzebne, aby wykonac polecenie trzecie?
f) Jakie umiejętności są potrzebne do wykonania czwartego i piątego polecenia?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-10T22:30:06+02:00
Bardzo ciekawe zadanie ale miałam takie samo ;d

Dane:
a=3m
b=2m
c=1,5m
10l/min - predkość wlewania wody

A.
3godz=180min
180l*10=1800l

B. 12godz. -czas napełaniania calego naczynia
10l/min - predkośc napełaniania
12godz.=720in.
720*10l=7200l
1l=1dm3
V=a*b*c
V=3m*2m*1,5m
V=9m3
9m3=9000dm3
(7200:9000)*100%=0,8*100%=80%

C.
V=9000dm3
10l/min
9000:10l=900min
900min:60min=15godz.

D.
y-ilość wody w naczyniu(w l)
x- czas napelniania naczynia (w godz)
600l - ilosc wody wpływającej przez 1godz.
y=x*600

E.
15godz. -czas napełniania calego naczynia
15god:3=5godz
5godz=300min
9000l:300=30l
30l/min - nowa predkosc napelniania naczynia
60*30l=1800l - napelnianie naczynia w ciagu godziny
v*x=1800y
5 5 5