1.Jeden z grzechów głównych
2.wszczepia człowieka we wspólnotę kościoła
3.Cnota Boska
4.imię archanioła posłanego do Maryi
5.Znak wszystkich chrześcijan
6.głos który mówi nam co dobre a co złe
7.Czas przygotowania na przyjcie zbawiciela
8.Grzech pierwszych ludzi
9.Góra na której Bóg objawił przekazania2

Odpowiedzi

2009-12-16T18:33:03+01:00
1. Pycha
2. Chrzest Św
3. Miłość
4. Gabriel
5. Krzyż
6. Sumienie
7. Adwent
8. Nieposłuszeństwo
9. Tabor
4 4 4
2009-12-16T18:35:06+01:00
1. pycha
2. chrzest
3. .....
4. Gabriel
5. ryba
6. głos ducha
7. Adwent
8. grzech pierworodny (pycha)
9. Synaj
5 3 5