Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T18:38:58+01:00
Chrześcijańskie wyznanie wiary

Czy istnieje krótka formułka, w której zawarte jest streszczenie naszej chrześcijańskiej wiary?
Tak. Jedną z najkrótszych i najstarszych jest tak zwany „Skład Apostolski” (bo jest streszczeniem wiary Apostołów). Na Mszy św. w niedziele oraz w inne uroczystości odmawiamy bardziej rozbudowane „Wierzę” Nicejsko-Konstantynopolitańskie.

W tym skrypcie będziemy się posługiwać głównie „Składem Apostolskim” , by wyjaśnić niektóre prawdy wiary.
3 4 3
2009-12-16T18:47:11+01:00
Wierzymy, że Bóg powierzył swojemu Kościołowi przesłanie pojednania w i przez Jezusa Chrystusa, że Kościół powołany jest do tego, aby być solą ziemi i światłością świata, że Kościół nazywany jest świętym, ponieważ działa na rzecz pokoju, że Kościół w słowie i czynie jest świadectwem nowego nieba i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość;
3 5 3