Odpowiedzi

2009-09-10T22:00:38+02:00
Funkcja ekspresywna - służy wyrażeniu przez nadawcę wypowiedzi jego stanów wewnętrznych, określeniu uczuć i przeżyć, zdradza nastrój i emocje mówiącego.
Do środków, które ułatwiają budowanie wypowiedzi o funkcji ekspresywnej zaliczamy:
- iloczas
- intonację
- barwę głosu
- wyrazy nacechowane emocjonalnie
- wykrzykniki

Funkcja impresywna służy wywoływaniu określonego zachowania u odbiorcy komunikatu. Funkcją tą mogą być: prośby, rozkazy, nakazy, namawianie, doradzanie, sugerowanie, persfadowanie i manipulowanie.
Funkcja impresywna dominuje w wypowiedziach rodziców, nauczycieli, księży, polityków i wyeksponowana jesy również w reklamie.
Środki, które umożliwiają realizację tej funkcji są następujące:
- tryb rozkazujący
- pytanie retoryczne
- wykorzystanie czasowników: musieć, trzeba, powinien

Funkcja poetycka odpowiada nastawieniu wypowiedzi na samą siebie. Jest nadrzedną funkcją w wypowiedzi literackiej (w dziele literackim); najpełniej realizuje się jednak w poezji. Umożliwiają to różnego rodzaju środki stylistyczne.

Jedną z funkcji poza komunikacyjnych jest funkcja sprawczo - magiczna, której celem jest współtworzenie nowej rzeczywistości.
Według owej funkcji słowa mają moc sprawdczą dzięki wierze.
Dotychże, słów zaliczamy: zaklęcia, tabu językowe, przysięgi, zwroty w czasie procesu sądowego, mianowania, na mocy sprawczej słowa opiera się także wiele dzieł aktów sakramentalnych i wyznanionych.