Proszę o przetłumaczenie na angielski ale prozę nie rzucać na translatory....
The 13 yeras-old surfing star was lying on her surfboard about 300 meters from the beach. She was waiting for the next big wave and her arms were hanging in the clear, blue water. Suddenly a five-metre tiger shark bit her left arm and shook her backwards and forwards. Bethany held onto her board and the skark eventually swam away- but it took her arm with it. It also took a huge piece of her board. Luckily it attacked only once. It happend so fast that Bethany didn't even scream

1

Odpowiedzi

2009-12-16T18:39:13+01:00
13 letnia gwiazda surfowania leżała na swojej desce około 300 metrów od plazy.
Czekała na nastepna wielką fale a jej ramiona leżały w czystej niebieskiej wodzie.
wkoncu 5 metrowy rekin tygrysi ugryzł jej ręke i potrząsnął nią do tyłu i do przodu.
Bethany trzymała się deski i rekin wkoncu odpłynął ale zabrał jej ręke ze sobą.
Zabrał też ze sobą wielki kawałej jej deski. Szczęśliwie zaatakował tylko raz. To zdażyło się tak szybko, ze Bethany nawet nie krzyknęła