Odpowiedzi

2009-12-16T19:01:50+01:00
Jest to trójkąt równoboczny o boku równym 3.

Wysokość trójkąta równobocznego obliczamy ze wzoru: h=a√3 / 2, gdzie a to dł. boku trójkąta, czyli
h= 3√3 / 2