Zad 1 i 2 musi zawierać po 50 słów każde :)

1.Jaki był wkład Greków w powstanie Europy ??

2.Co Europa zawdzięcza Rzymianom??

__________________________________________________________________

3.Scholastyka :

4.Asceta :

Z góry dziękuję :)

1

Odpowiedzi

2009-12-16T18:53:43+01:00
1.Grecy zatrzymali i pokonali wielką armię perską ( Wojny Persko-Greckie).
Od wyparcia Persów z Hellady powstała nazwa Europa.
Grecka kultura bardzo wpłynęła na rozwijające się narody europejskie np.Rzym.
2.Rzymianie dokonali wielu odkryć w różnych dziedzinach nauki.
Wynaleźli akwedukty,drogi (Via Appia),mosty.Wynaleźli też alfabet łaciński powszechnie używany później. Rzymianie wyparli wiele krajów azjatyckich z wschodniej Europy. Podbijając tereny wprowadzali kulturę i technologię.
3.Okres w rozwoju filozofii chrześcijańskiej , który rozpoczął się około XII wieku cechą było podejmowanie problemu zgodności prawd wiary chrześcijańskiej z rozumem naturalnym
4.Człowiek ,który dobrowolnie, czasem radykalnie wyrzeka się
i ogranicza przyjemności.
3 3 3