Przyjmij,że logarytm 2 w przyblirzeniu równa się 0,3 i logarytm 5 wprzybliżeniu równa się 0,7.Oblicz:
a) log4
log pierwiastek z 2 , log 4/5
log 5/8
log1/25
log 1/2
log32
log 125
log 20
log50
log 0,4
log 6,25
log 2,5
log 2/5
log 5 pierwiastek z dwóch
ten znak / oznacza kreskę ułamkową

1

Odpowiedzi

2009-09-11T11:53:34+02:00
Log4 = log2² = 2log2 = 2*0.3 = 0.6
log√2 = log2^1/2 = 1/2 log 2= 0.15
log 4/5 = log4 - log5 = 0.6 - 0,7 = -0.1
log 5/8 = log5 - log2³ = 0,7 - 0.9 = -0.2
log 1/25 = 0 - log 25 = -2log5= -1,4
log1/2 = -0,3
log32 = log2^5 = 1,5
log125 = log5³= 2,1
log20 = log10 + log2=1 + 0,3 = 1,3
log50 = log10 + log5 = 1,7
log0,4 = log4 - log10 = 0,6 - 1 = -0,4
log6,25= log25 + log0,25 = 1,4 - 0,6 = 0,8
log2,5 = log5 - log2 = 0,7 - 0,3 = 0,4
log2/5 = log0,4 = -0,4
log5√2 = log 5 - log2= 0,7 - 0,3= 0,4

2 3 2