Odpowiedzi

2016-10-09T09:57:49+02:00
Otto von Bismarck był twórcą zjednoczonego Cesarstwa Niemieckiego i najwybitniejszym mężem stanu swoich czasów. Pochodził z rodziny junkrów pruskich (ziemiaństwo ze wschodnich obszarów Królestwa Pruskiego). Podzielał konserwatywne poglądy. Uważał, że stanowiska w aparacie państwowym Prus i tym bardziej w wojsku powinny pozostać  ręku ludzi szlacheckiego pochodzenia (choć uznawał praną równość wszystkich obywateli). Nie lubił Kościoła katolickiego jako ponadnarodowej instytucji wrogiej protestanckim Prusom.
2 5 2