Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T21:26:52+01:00
RCOOH + NaOH -> RCOONa + H2O

mRCOOH = 1,85g
CmNaOH=0,1mol/dm3
V=0,25dm3
Cm=n/V
n=CmV
n=0,025mol

1,85/x = 0,025/1
x=74 = masa molowa RCOOH
wzór ogólny kwasów monokarboksylowych CnH2n+1COOH= 14n+46

ustalamy wzór:
14n+46=74
n=2
wzór: C2H5COOH nazwa: kwas octowy