Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
DANE
AB=200m
α=25°
β=15°
OBL
h
hctgβ-hctgα=AB
h=AB/(ctgβ-ctgα)
h=200/(ctg15°-ctg25°)
h=200/(ctg15°-ctg25°)
h=200/(3,73205-2,1445)=200/1,5875=125,98


36 4 36