Odpowiedzi

2009-09-11T11:51:09+02:00
Język pisany: dopracowany, staranny, przemyślany, literacki, poprawny
Język mówiony: swobodny, żywy, codzienny, spontniczny, skrótowy, potoczny
13 4 13
2009-09-11T11:55:57+02:00
Język pisany:dopracowany,przemyślany,literacki,staranny,poprawny
język mówiony:codzienny,żywy,swobodny,skrótowy,spontaniczny,potoczny
8 4 8
2009-09-11T13:28:58+02:00

Pisany:dopracowany, staranny, przemyślany, literacki,poprawny, skrótowy.
Mówiony:swobodny, żywy, codzienny, spontaniczny,potoczny.
7 4 7