Odpowiedzi

2009-12-16T19:01:56+01:00
Państwo to najważniejszy podmiot gospodarczy. O istnieniu państwa mówimy wtedy, kiedy ma on mozliwośc nawiązywania stosunków z innymi, suwerenną władzę, określone konkretynymi granicami terystorium. Państwo ma charakter przymusowy, suwerenny, terytorialny. Zasady są powszechne i w równym stopniu skierowane do każdej warstwy społecznej.

Do głównych zadań państwa należy:
-utrzymanie równomiernego rozwoju poszczególnych jego regionów,
-walka z korupcją i inflacją,
- zapobieganie kryzysowi w gospodarce,
-dbanie o bezpieczeństwo jego obywateli.

;dd . ;))
36 3 36
2009-12-16T19:01:13+01:00
Państwo, suwerenna organizacja polityczna społeczeństwa zamieszkującego terytorium o określonych granicach, której głównym składnikiem jest hierarchiczna władza publiczna, dysponująca aparatem przymusu wobec jednostek i grup społecznych nieprzestrzegających obowiązującego prawa oraz dążąca do monopolu w jego stosowaniu.


Państwo jest organizacją polityczną. Sensem jego istnienia, osią jego zainteresowania jest rządzenie społeczeństwem. Jest organizacją globalną, ogarniającą całe społeczeństwo.

Państwo jest organizacją przymusową. Normy prawne pochodzące od państwa mogą być w razie potrzeby wymuszone fizycznie. Państwo dysponuje wszechstronnym i skutecznym arsenałem środków oddziaływania.

Zdaniem politologów państwo cechuje:

* suwerenność – państwo jest niezależne od innych organizacji państwowych w zakresie realizacji funkcji wewnętrznych i zewnętrznych państwa
* powszechność – cecha ta dotyczy powszechności zasad prawnych w państwie, które obejmują wszystkich obywateli w równym stopniu
* terytorium – obszar lądowy państwa oraz wody przybrzeżne (wody wewnętrzne, morze terytorialne), a także przestrzeń powietrzna nad lądem i wodami państwa oraz podziemie pod nimi.
41 2 41
2009-12-16T19:02:01+01:00
Państwo – polityczna, suwerenna, terytorialna organizacja społeczeństwa.
Organizuje i koordynuje prace dużych grup społecznych.


Cechy:
* suwerenność – państwo jest niezależne od innych organizacji państwowych w zakresie realizacji funkcji wewnętrznych i zewnętrznych państwa
* powszechność – cecha ta dotyczy powszechności zasad prawnych w państwie, które obejmują wszystkich obywateli w równym stopniu
* terytorium – obszar lądowy państwa oraz wody przybrzeżne (wody wewnętrzne, morze terytorialne), a także przestrzeń powietrzna nad lądem i wodami państwa oraz podziemie pod nimi.
19 4 19