Odpowiedzi

2009-09-11T12:48:51+02:00
Rozumiem, że chodziło o udzieleniu pierwszej pomocy przy oparzeniu?

1.jak najszybciej schłodzić oparzone miejsce,
2.w trakcie schładzania usunąć odzież poprzez rozcięcie,
3.w trakcie schładzania usunąć biżuterię,
4.po zakończeniu schładzania rany oparzeniowe osłonić opatrunkiem jałowym lub hydrożelowym, schładzającym,
5.w miarę możliwości unieruchomić i unieść oparzoną część ciała,
6.w przypadku stwierdzenia objawów wstrząsu - blada spocona skóra, szybkie tętno, pobudzenie psychoruchowe - należy dziecko ułożyć w pozycji na wznak z uniesionymi kończynami dolnymi,
7.zapewnić komfort cieplny,
8.oparzonego należy chronić przed urazami wtórnymi,
9.w cięższych przypadkach (rozległe oparzenie, objawy wstrząsu) natychmiast powiadomić pogotowie ratunkowe.