Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T12:14:33+01:00
Po Angielsku
Occupation of chimney sweep is a very contrasty - clean chimneys and dirty it alone. His suit is black, so that was not visible on the soot and other pollutants. Dirty hands and face are typical of his personality, because it is impossible to be a pure exercise of the profession. It is seen from time immemorial as the preacher of prosperity and happiness guarantee. Mindset, make the chimney sweep is associated with good and output by news of trouble unscathed.

Po Polsku
Zawód kominiarza jest bardzo kontrastowy - czyści kominy a sam chodzi brudny. Jego ubranie jest w kolorze czarnym, po to, aby nie było widać na nim sadzy i innych zanieczyszczeń. Brudne ręce i twarz są jego typowym wizerunkiem, gdyż jest niemożliwością jest być czystym wykonując ten zawód. Jest on od dawien dawna postrzegany jako zwiastun szczęścia i gwarancja pomyślności. Schematy myślowe powodują, że kominiarz jest utożsamiany z dobrymi wieściami oraz wyjściem z trudnych sytuacji obronną ręką.