Odpowiedzi

2009-12-16T20:04:40+01:00
Nie wiem czy o to dokładnie chodzi ;))


* Jerzy Buzek
* Zdzisław Chmielewski
* Urszula Gacek, posłanka do PE od 6 grudnia 2007
* Małgorzata Handzlik
* Krzysztof Hołowczyc, poseł do PE od 6 grudnia 2007
* Stanisław Jałowiecki
* Filip Kaczmarek
* Janusz Lewandowski
* Jan Olbrycht
* Jacek Protasiewicz
* Jacek Saryusz-Wolski
* Bogusław Sonik
* Zbigniew Zaleski
* Tadeusz Zwiefka