KLASA 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 64 PUNKTY . DAM NAJLEPSZĄ ZA DOBRE ROZWIĄZANIE.
Zadanie 1.Trapez na rysunku jest podstawą graniastosłupa o wysokości 12cm.
a)oblicz pole powierzchni bocznej tego granastosłupa
b)Oblicz jego objętość.
PS. OBRAZEK DO TEGO ZADANIA 1 W ZAŁĄCZNIKU .

Zadanie 2. Oblicz obętość granastosłupa o kwadratowej podstawie i wysokości 2,4 dm , w którym
a) obwód podstawy jest równy wysokości bryły
b) przekątna podstawy ma długość 4dm.
c) suma długości wszystkich krawiędzi wynosi 19,2 dm.


3

Odpowiedzi

2009-12-16T19:19:16+01:00
1.
Pc=3*5*12+11*12=180+132=312 [cm2]
V=16*4/2*12=64 [cm3]
2
a)
4a=24 [cm]
a=6
V=6*6*24=864 [cm3]
b)
a√2=40
a=20√2
V=20√2*20√2*24=19200 [cm3]
c)
192=4*24+8a
96=4a
a=24
V=24*24*24=13824 [cm3]

bardziej sie nie da bez poteg xd
2009-12-16T19:22:24+01:00
Zad. 1
a) Pc = 2Pp + Pb

Pp = ½ (a+b) * H = ½ (11 + 5) * 4 = ½16*4 = 32
Pb = (12*11) + 3 (12*5) = 132 + 180 = 312

Pc = 2 * 32 + 312 = 376 cm²

b) V = Pp * H = 32 * 12 = 384 cm³

zad.2
a) H = 2,4 dm = 24cm
L = 4a
4a = 24 /:4
a = 6

V = Pp * H = a² * H = 6² * 24 = 36 * 24 = 864 cm³

b)
d = 4dm = 40cm
H = 2,4dm = 24 cm

d = a√2
40 = a√2 /:√2
a = 20√2

V = Pp * H = a² * H = (20√2)² * 24 = 80 * 24 = 19200 cm³

c) H = 2,4dm = 24 cm
12 k = 19,2dm = 192cm
12k = 192 /:12
k=16

V = Pp * H = a² * H = 16² * 24 = 256 * 24 = 6144 cm³
lub
Pp * H = a² * H = 16² * 16 = 256 * 16 = 4096 cm³
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T21:34:34+01:00
KLASA 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 64 PUNKTY . DAM NAJLEPSZĄ ZA DOBRE ROZWIĄZANIE.
Zadanie 1.Trapez na rysunku jest podstawą graniastosłupa o wysokości 12cm.
a)oblicz pole powierzchni bocznej tego granastosłupa
b)Oblicz jego objętość.
PS. OBRAZEK DO TEGO ZADANIA 1 W ZAŁĄCZNIKU .
Pb=12*11+3*(12*5)
Pb=132+180
Pb=312 cm²
V=Pp*H, H=12 cm
Pp=1/2(a+b)*h
Pp=1/2(11+5)*4
Pp=1/2* 16*4
Pp=8*4
Pp=32 cm²
V=32*12
V=384 cm³

Zadanie 2. Oblicz obętość granastosłupa o kwadratowej podstawie i wysokości 2,4 dm , w którym
a) obwód podstawy jest równy wysokości bryły
4*a=2,4 dm
a=2,4:4
a=0,6 dm
V=Pp*h
h=2,4
Pp=a*a
Pp=0,6*0,6=0,36 dm²
V=0,36*2,4
V=0,864 dm³
b) przekątna podstawy ma długość 4dm.
h=2,4 dm
Pp=4*4/2
Pp=16/2
Pp=8 dm²
V=8*2,4
V=19,2 dm³
c) suma długości wszystkich krawiędzi wynosi 19,2 dm
mamy 4 boczne i 8 podstawy
8x+4*2,4=19,2
8x+9,6=19,2
8x=19,2-9,6
8x=9,6
x=9,6:8
x=1,2 dm
Pp=1,2*1,2
Pp=1,44 dm²
V=1,44*2,4
V=3,456 dm³